Είσοδος Εγγραφή
Τηλέφωνο επικοινωνίας
+30 210 300 6700

Πληρωμή Οφειλών

NBG (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ) – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΟΨΕΩΣ
Αριθµός λογαριασµού: 351/002101-66
ΙΒΑΝ: GR1101103510000035100210166
SWIFT/BIC: ETHNGRAA

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ
Αριθµός λογαριασµού: 6112-010069-411
ΙΒΑΝ: GR4401711120006112010069411
SWIFT/BIC: PIRBGRAA